top of page

Internetveikala smartfeet.health lietošanas noteikumi

 

1. IZMANTOTIE TERMINI

Šo noteikumu tekstā izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. Reģistrēšanās – Internetveikala Noteikumu pieņemšana, Jūsu konta izveide ar visiem Piekļuves datiem, Jūsu personas datu nodošana uzglabāšanai Sabiedrības internetveikalam.

1.2. Atteikuma Tiesības – Jūsu tiesības noteiktajā termiņā, ja nepastāv noteiktie šķēršļi, atteikties no Jūsu pasūtītās un saņemtās Preces, atgriežot to Sabiedrībai un saņemot atpakaļ Jūsu samaksāto cenu.

1.3. Internetveikals – Sabiedrības internetveikals smartfeet.health.

1.4. Internetveikala Lietošana – jebkādu Internetveikala funkciju izmantošana, tajā skaitā iepirkšanās un komentāru izvietošana Internetveikalā. Par Internetveikala lietošanu Noteikumu izpratnē netiek uzskatīta Internetveikala apmeklēšana tikai skatīšanas režīmā, neizmantojot nekādas Internetveikala funkcijas.

1.5. Klients, Jūs – Jūs, kā Sabiedrības klients, kurš apmeklē, var lietot, lieto vai lietoja Internetveikalu un kuram ir savs Klienta konts.

1.6,Lietotāja konts satur Klienta profilu ar iepirkšanās vēsturi.

1.7. Klienta grozs – vienas iepirkšanās izvēlēto Preču kopums.

1.8. Internetveikala Noteikumi – šie Internetveikala noteikumi.

1.9. Piekļuves Dati – dati piekļuvei Jūsu Internetveikala lietotāja kontam (lietotājvārds un parole).

1.10. Privātuma politika – Vispārējā datu aizsardzības regulas (GPDR) ievērošana.

1.11. Preces – preces, ko Sabiedrība piedāvā Internetveikalā.

1.12. Sabiedrība, mēs – SIA "SmartFeet RIX", Latvijas Republikā reģistrētā juridiskā persona, reģistrācijas numurs LV40203307684. Jūs varat atrast mūsu kontaktinformāciju Internetveikala kontaktu sadaļā.

 

2. PAMATNOTEIKUMI

2.1. Internetveikala Noteikumu nozīme

2.1.1.  Internetveikaka Noteikumi regulē attiecības starp Klientu un Sabiedrību, nosaka kā Jūs kā Klients varat iepirkties Internetveikalā un citus ar iepirkšanos Internetveikalā un Internetveikala lietošanu saistītos jautājumus.

2.1.2. Bez Internetveikala Noteikumiem attiecības starp Jums un Sabiedrību regulē Privātuma politika, kā arī piemērojamo tiesību normas.

2.2. Internetveikala Noteikumu visu nosacījumu pieņemšana

2.2.1. Lai lietotu Internetveikalu, izņemot Internetveikala apmeklēšanu bez jebkādu citu Internetveikala funkciju izmantošanas, Jums ir jāpieņem Internetveikala Noteikumi. Jūs varat pieņemt Internetveikala Noteikumus tikai pilnā apjomā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem. Lietojot Internetveikalu, Jūs pieņemat Internetveikala Noteikumus (dodat piekrišanu Noteikumiem) pilnā apjomā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem.

2.2.2.. Nepieņemot Internetveikala Noteikumus Jūs, reģistrējoties, reģistrēšanās nākamie soļi tiek atteikti.

2.2.3. Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem vai kādam atsevišķam to nosacījumam, Jums ir nekavējoties jāizbeidz Internetveikala Lietošana.

2.3. Noteikumu grozīšana

2.3.1. Mēs jebkurā laikā varam grozīt Internetveikala Noteikumus, tajā skaitā esošo Internetveikala Noteikumu vietā pieņemt pilnīgi jaunus noteikumus. Par Internetveikala Noteikumu grozīšanu mēs izvietosim attiecīga rakstura paziņojumu Internetveikalā.

2.6. Aktuālā Internetveikala Noteikumu versija ir izvietota Internetveikalā. Jums ir jāizmanto Internetveikala Noteikumu versija, kura ir pieejama Internetveikalā.

 

3. DATORTĪKLA INTERNETĀ IZMANTOŠANAS PAMATPRINCIPI

3.1. Internetveikala Lietošanai Jums ir nepieciešams pieslēgums datortīklam internetā. Par tehniskā un/vai programmatūras nodrošinājuma lietošanu un/vai par pieslēgumu Interneta datortīklam var tikt iekasēta maksa. Jūs esat pats atbildīgs par šādas maksas nomaksu.

3.2. Internetveikala Lietošana var ietvert sevī informācijas pārraidīšanu pa vairākiem datortīkliem, iespējams, dažādās valstīs. Šis process var notikt ārpus mūsu vai Jūsu saprātīgas kontroles.

3.3. Informācijas pārraidīšana neizbēgami ir saistīta ar risku, ka informāciju var pārtvert trešās personas, informācija var tikt bojāta, inficēta ar datorvīrusiem vai citu kaitīgu kodu. Jūs apzināties un pieņemat šo risku un apņematies neizvirzīt pret Mums nekādas pretenzijas šajā sakarā.

 

4. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

4.1. Internetveikala darbībai Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus. Personas datu apstrādes noteikumi ir saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR)

4.2. Personas dati tiek izmantoti tikai Internetveikalā iepirkšanās nolūkos.

4.3. ja Klients, Lietotājs, Jūs dzēšat savu profile, tad Internetveikals uzglabā personas datus 5 (pieces) gadus un pēc tos dzēš.

 

5. INTERNETVEIKALS

Internetveikala darbības vispārīgie noteikumi

5.1. Mēs negarantējam to, ka Internetveikals būs pieejams tiešsaistē (online) kādu noteiktu laiku.

5.2. Mēs jebkurā laikā, iepriekš nepaziņojot Klientiem, varam veikt jebkādas izmaiņas Internetveikalā, tā funkcijās, dizainā un satura, kā arī varam apturēt vai izbeigt tā darbību.

5.3. Internetveikals izmanto Sīkdatnes (turpmāk tekstā COOKIES) - sīkas informācijas vienības, ko pārlūkprogramma saglabā jūsu datorā apmeklējot mūsu vietni. Mēs izmantojam COOKIES savā vietnē.

 

6. INTERNETVEIKALA DARBĪBAS TERITORIJA

6.1. Internetveikals ir pieejams tikai Klientiem, kuri atrodas Eiropas Ekonomiskās zonas (Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas) teritorijā.

6.2. Jūs varat izvēlēties Preču piegādes vai saņemšanas vietu tikai Eiropas Ekonomiskās zonas (Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas) teritorijā.

 

7. REĢISTRĀCIJA INTERNETVEIKALĀ. LIETOTĀJA KONTS

7.1. Lai iepirktos Internetveikalā Jums ir jāreģistrējas. Reģistrējoties Internetveikalā Jums tiek izveidots Jūsu lietotāja konts un Piekļuves Dati.

 

8. JAUNUMU SAŅEMŠANA

8.1. Jūs varat izvēlēties saņemt pa elektronisko pastu, ar īsziņām (ja šāda iespēja tiek atbalstīta) vai kādā citā veidā (ja šāda iespēja tiek atbalstīta) no Mums jaunumus un paziņojumus par Precēm, Internetveikalu un citiem jaunumiem.

8.2. Ja Jūs izvēlējāties saņemt Mūsu jaunumus un paziņojumus, Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no to saņemšanas:

8.2.1. Elektroniskā pasta gadījumā – izmantojot attiecīgu Internetveikala funkciju (ja šāda iespēja tiek atbalstīta) vai nospiežot attiecīgu pogu, kura ir pieejama katrā mūsu elektroniskajā pasta sūtījumā, ko Jūs saņēmāt tāpēc, ka izvēlējāties saņemt mūsu jaunumus un paziņojumus;

8.2.2. citu paziņošanas veidu gadījumā – izmantojot attiecīgu Internetveikala funkciju.

 

9. PĀRDOŠANA

9.1.Preces

9.1.1. Preces, to cena un to apraksts ir norādītas Internetveikalā.

9.1.2. Visas Preces ir jaunas un bez defektiem.

9.1.3. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli.

9.1.4. Mēs negarantējam visu Internetveikalā norādīto Preču faktisko pieejamību, kā arī Preču pieejamību kādā noteiktā daudzumā. Tas nozīmē, ka var būt tā, ka Jūs nevarēsiet pasūtīt kādas konkrētas Preces vai pasūtīt kādu to noteiktu daudzumu.

9.1.5. Mēs jebkurā brīdī varam mainīt Preču sortimentu, cenu un īpašības un mēs nepaziņosim par šādām izmaiņām. Lai redzētu aktuālo Preču sortimentu un cenas Jums ir jāieskatās Internetveikalā.

9.1.6. Jums ir jāatceras, ka naudas summu, kura Jums būs jāsamaksā par Preču pasūtīšanu, veido:

9.1.6.1      pasūtīto Preču cenas kopsumma;

9.1.6.2.     maksa par Preču piegādi;

9.1.6.3.    Jūsu maksāšanas pakalpojuma sniedzēja iekasētā maksa.

9.1.7. Mēs varam paredzēt, ka pasūtījumiem virs noteiktas summas maksa par Preču piegādi tiek atcelta. Mēs jebkurā brīdī varam mainīt, tajā skaitā paaugstināt, iepriekšējo slieksni maksas par Preču piegādi atcelšanai, ierobežot maksas atcelšanu tikai attiecībā uz adresēm kādā noteiktā piegādes teritorijā, paredzēt zonējumu ar dažādiem sliekšņiem vai arī atteikties no šādas iespējas vispār.

9.1.8. Jūs katrā gadījumā varēsiet redzēt kopējo summu, kura Jums būs jāsamaksā par pasūtāmajām Precēm pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

9.2. Katra pārdošana, ko Jūs esat ierosinājis ar Preču pasūtīšanu ir Pārdošanas – Pirkšanas Līgums starp Internetveikalu un Jums.

 

10. PASŪTĪŠĀNA

10.1. Preču pasūtīšana notiek Jums izvēloties Preces, izvēloties piegādes veidu un ievadot Internetveikalā noteikto informāciju, kā arī veicot citas Internetveikalā paredzētās darbības.

 

11. APMAKSA

11.1. Lai pabeigtu Preču pasūtīšanu, Jums ir jāapmaksā pasūtītās Preces. Pēc Preču apmaksas Jūsu pasūtījums tiek uzskatīts par veiktu un tiek nodots apstrādei.

11.2  Konkrētie apmaksas veidi var mainīties. Mēs varam atteikties no kāda no esošajiem apmaksas veidiem, kā arī ieviest jaunus apmaksas veidus.

11.3. Nākotnē, Mēs varam piedāvāt arī citu apmaksas kārtību, piemēram, apmaksu pie Preču saņemšanas. Mēs varam padarīt to pieejamu tikai saņemšanas adresēm noteiktā teritorijā, kā arī paredzēt citus ierobežojumus un nosacījumus.

11.4. Mēs atsevišķi neinformēsim Klientus par izmaiņām apmaksas veidos. Lai redzētu aktuālos apmaksas veidus un apmaksas kārtību Jums ir jāieskatās Internetveikalā.

 

12. PIEGĀDE

12.1. Internetveikalā ir norādīti pieejamie piegādes veidi. Nākotnē mēs varam mainīt piegādes veidus un ieviest jaunus piegādes veidus.

12.2. Pēc Preču pasūtījuma veikšanas mēs apstrādāsim Jūsu pasūtījumu un nodosim to piegādei atbilstoši Jūsu izvēlētajam piegādes veidam.

12.3. Piegādi var veikt mūsu partneri vai mēs paši.

12.4. Parasti piegāde tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas, ja Jūsu saņemšanas adrese ir Latvijā. Ja Jūsu saņemšanas adrese atrodas ārpus Latvijas, piegādes termiņš tiek noteikts individuāli un ir atkarīgs no vairākiem faktoriem (Jūsu saņemšanas adreses, piegādes veida, nepieciešamības Precēm iziet muitas kontroli utt.). Jums ir jāsaprot, ka piegādes laiks ir orientējošs un tas var mainīties dažādu iemeslu dēļ, dažus no kuriem mums nav iespējams ietekmēt (laika apstākļi, ceļu stāvoklis, ceļa negadījumi, tehnikas bojājumi utt.). Mēs un mūsu partneri katrā gadījumā centīsies nodrošināt, lai piegāde tiktu veikta savlaicīgi.

12.5. Ja konkrētu piegādi veic mūsu partneris, šis partneris noteiks ar piegādi saistītos praktiskos aspektus (sazināsies ar Jums, vienosies par piegādes konkrētu laiku, ja tika paredzēt piegāde līdz mājām utt.).

13. KLIENTA PIENĀKUMI

13.1. Lietojot Internetveikalu Jums ir jāievēro daži pienākumi. Jūs nevarat Lietot Internetveikalu, tajā skaitā jebkuru tā atsevišķu funkciju, veicot darbības, kuras ir:

13.2. prettiesiskas, amorālas, diskriminējošas, pārkāpj citu personu privātās dzīves vai personas datu noslēpumu, utt.;

13.3. rada šķēršļus vai traucējumus Sabiedrības vai Internetveikala darbībai;

13.4. izplata datorvīrusus vai citu programmatūru ar kaitīgu kodu, neatkarīgi no šāda koda dabas, formas vai iedarbības veida;

13.5. aizskar citu mūsu Klientu tiesības un likumīgas intereses;

13.6 savādāk pārkāpj normatīvo aktu prasības.

13.7  Saziņā ar Sabiedrību un citiem mūsu Klientiem, ja tāda notiks, Jums ir jāievēro vispārpieņemtie saskarsmes noteikumi.

 

14. JŪSU IESAiSTĪTĀS PERSONAS

14.1.. Lietojot Internetveikalu, tajā skaitā pasūtot, apmaksājot un saņemot Preces, Jums ir jānodrošina, ka visas no Jūsu puses iesaistītās personas ir atbilstoši pilnvarotas pārstāvēt Jūs. Tas nozīmē, ka šīs personas darbojas pēc Jūsu norādījuma, ar Jūsu ziņu un piekrišanu.

14.2. Mēs un mūsu partneri, kuri ir iesaistīti Internetveikala darbības nodrošināšanā un Preču piegādē, varam paļauties, ka visas personas, ar kurām mēs vai mūsu partneri sazināmies, vai kuras sazinās ar mums un mūsu partneriem, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju (telefonu, elektronisko pastu), vai kuras atrodas Jūsu norādītajā saņemšanas adresē, ir atbilstoši pilnvarotas pārstāvēt Jūs. Jūs atbildat par un atzīstat sev par saistošām visas šo personu veiktās darbības.

 

15. PIEKĻUVES DATU NENODOŠANA NEPIEDEROŠĀM PERSONĀM

15.1.. Jums ir jānodrošina, lai Jūsu Piekļuves Dati nenonāk nepiederošu personu rīcībā.

15.2. Ja Jums ir aizdomas, ka Jūsu Piekļuves Dati nonāca nepiederošo personu rīcībā, Jums tas ir nekavējoties jāpaziņo mums.

15.3. Mēs un mūsu partneri, kuri ir iesaistīti Internetveikala darbības nodrošināšanā un Preču piegādē, ja vien Jūs nepaziņojāt mums par Piekļuves Datu nonākšanu nepiederošu personu rīcībā, varam paļauties, ka visas darbības, kuras ir veiktas izmantojot Jūsu Piekļuves Datus veicāt Jūs vai personas, kuras ir atbilstoši pilnvarotas pārstāvēt Jūs. Jūs atbildat par un atzīstat sev par saistošām visas darbības, kuras ir veiktas izmantojot Jūsu Piekļuves Datus.

16. ATTEIKUMA TIESĪBAS

16.1. Ja Jūs esat patērētājs (fiziskā persona, kura pasūta Preces nolūkam, kurš nav saistīts ar Jūsu saimniecisko vai profesionālo darbību), Jums ir tiesības noteiktajos gadījumos atteikties no piegādātās Preces, neminot atteikuma iemeslu (Atteikuma Tiesības). Gadījumi, kad Jūs nevarat izmantot Atteikuma Tiesības ir norādīti zemāk (Noteikumu 17.12. un 17.13. punkts).

16.2. Atteikuma Tiesību izmantošanas termiņš

16.2.1.  Jums ir tiesības izmantot Atteikuma Tiesības 14 dienu laikā no dienas, kura ir noteikta saskaņā ar kādu no šiem punktiem (uz katru konkrētu gadījumu var attiekties tikai viens punkts):

16.2.1.1. ja tika pasūtīta viena Prece – no dienas, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi Preci valdījumā;

16.2.1.2. ja vienā pasūtījumā ir pasūtītas vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi – dienas, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo Preci;

16.2.1.3. ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām – dienas, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo partiju vai daļu.

16.2.1.4. Lai Atteikuma Tiesību izmantošanas termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par Atteikuma Tiesību izmantošanu nosūtīsiet mums pirms Atteikuma Tiesību termiņa beigām.

16.3. Atteikuma Tiesību izmantošanas kārtība

16.3.1. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (pa pastu nosūtītu vēstuli, pa elektronisko pastu nosūtīto ar elektronisko parakstu parakstīto dokumentu, personīgi iesniegto dokumentu) mūs jāinformē par lēmumu atteikties no Preces. Jūs varat izmantot šādu atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

16.3.2. Paziņojums par Atteikuma Tiesību izmantošanu Jums ir jānosūta Sabiedrībai uz Internetveikala kontaktu sadaļā atrodamo Sabiedrības adresi vai elektroniskā pasta adresi.

16.3.2. Jums jānosūta Preces atpakaļ uz vai jānodod             Mums mūsu birojā, kura adresi Jūs varat redzēt Internetveikala kontaktu sadaļā . Jums tas ir jāizdara bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt par Atteikuma Tiesību izmantošanu. Termiņš būs ievērots, ja Jūs Preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

16.4. Atteikumatiesību izmantošanas sekas

16.4.1. Ja jūs atteiksieties no pasūtītās Preces, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no Preces.

16.4.2. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

16.4.3. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši Preces atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis mums apliecinājumu par to, ka Preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

16.4.5. Jums būs jāsedz ar Preces atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas (piemēram, pastas izmaksas par atgriežamās Preces nosūtīšanu Mums).

16.4.6. Jūs esat atbildīgs tikai par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece izmantota nevis tāpēc, lai konstatētu Preces veidu, īpašības un darbību UN citos nolūkos.

 

17. GADĪJUMI, KAD JŪS NEVARAT IZMANTOT ATTEIKUMA TIESĪBAS

17.12. Piemērojamais normatīvais akts (Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkts) nosaka gadījumus, kad Jūs nevarat izmantot Atteikuma Tiesības. Šie gadījumi ir:

17.12.1. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

17.12.2. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

17.12.3. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

17.12.4. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

Piemēram, Jūs nevarat izmantot Atteikuma Tiesības attiecībā uz krēmiem, šampūniem, maskām, matu balzamiem un līdzīgiem produktiem, ja Jūs esat atvēris to vāciņu un, ja iepakojumam ir aizsargplēvīte, noplēsis aizsargplēvīti.

17.13. Ja starp Noteikumu 17.12. punktā sarakstu un piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem ir atšķirības Jums ir jāvadās no attiecīgo piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem.

18. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

18.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības (tajā skaitā autortiesības un tiesības uz domēna vārdu) uz Internetveikalu, Internetveikala programmas kodu, Internetveikala dizainu, Internetveikala saturu (arī uz Preču fotogrāfijām), Internetveikala domēna vārdu, Sabiedrības preču zīmi, Sabiedrības komercapzīmējumu, Sabiedrības firmu (komersanta nosaukumu) pieder Sabiedrībai, ar Sabiedrību saistītajām personām vai Sabiedrības sadarbības partneriem.

18.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības (tajā skaitā tiesības uz preču zīmēm un patentiem) attiecībā uz Precēm pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

18.3. Jums nav tiesību jebkādā veidā izmantot jebkādus no Noteikumu 18.1. un 18.2. punktā norādītajiem intelektuālā īpašuma tiesību objektiem, un tiesībām uz šiem objektiem bez Sabiedrības vai attiecīgo Sabiedrības sadarbības partneru iepriekšējas nepārprotamas rakstveida atļaujas.

18.4. Jums nav tiesību jebkādā veidā, izņemot normālam patēriņam nepieciešamā apmērā, izmantot jebkādas no Noteikumu 8.2. punktā norādītajām intelektuālā īpašuma tiesībām bez šo tiesību īpašnieku iepriekšējas nepārprotamas rakstveida atļaujas.

18.4.1. Ja Jums ir šaubas, vai kāda konkrēta ar Internetveikalu saistītā informācija ir vai nav Sabiedrības vai Sabiedrības sadarbības partneru intelektuālais īpašums, kā arī šaubas par to, vai Sabiedrība vai attiecīgais Sabiedrības sadarbības partneris Jums ir devis Internetveikala Noteikumu 18.3. punktā minēto atļauju, Jums ir jāvēršas pēc norādījumiem pie Sabiedrības un jārīkojas atbilstoši Sabiedrības sniegtajiem norādījumiem.

18.4.2. Ja Jums ir šaubas, vai kāda konkrēta ar Precēm saistītā informācija vai individualizācijas līdzeklis ir vai nav aizsargātais intelektuālais īpašums, kā arī šaubas par to, vai attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieks Jums ir devis Onternetveikala Noteikumu 18.3. punktā minēto atļauju, Jums ir jāvēršas pēc norādījumiem pie attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka un jārīkojas atbilstoši tā sniegtajiem norādījumiem.

19. ATBILDĪBA

19.1. Gan mūsu, gan Jūsu atbildība sakarā ar Preču pirkšanu Internetveikalā tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībām.

20. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS

20.1. Visiem jautājumiem, kuri ir saistīti ar Internetveikala Lietošanu un attiecībām starp Jums un Sabiedrību tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

21. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA, JA KLIENTS IR PATĒRĒTĀJS

21.1. Šī 21. sadaļa nosaka strīdu izšķiršanas kārtību gadījumā, ja Jūs esat patērētājs (fiziskā persona, kura pasūta Preces nolūkam, kurš nav saistīts ar Jūsu saimniecisko vai profesionālo darbību).

21.2. Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu saņemtā Prece neatbilst līguma noteikumiem, Jums ir tiesības pieteikt mums prasījumu par Preces neatbilstību 2 (divu) gadu laikā no Preces iegādes dienas. Jums ir jāiesniedz prasījuma pieteikums mums 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad Jūs esat atklājis Preces neatbilstību. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi Preci valdījumā (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27. pants).

21.3. Jums ir jāņem vērā, ka prasījums par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, visticamāk, nebūs apmierināms, ja:

21.3.1. Jūs glabājāt Preci neievērojot Preces glabāšanas noteikumus;

21.3.2. Jūs lietojāt Preci neievērojot Preces lietošanas noteikumus vai lietojāt Preci mērķiem, kādiem tā nav paredzēta;

21.3.3. Precei ir beidzies glabāšanas termiņš;

21.3.4. Jūsu iebildumi ir saistīti ar Preces konsistenci, krāsu, tekstūru vai citiem faktoriem, kuri būtiski neietekmē Preces lietošanas īpatnības..

21.4. Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai pārrunu ceļā atrisinātu jebkādas Jūsu pretenzijas par saņemto Preci, ja tādas Jums radīsies.

21.5. Ja jūs uzskatāt, ka pārrunu ceļā strīdu atrisināt nav iespējams, Jūs varat vērsties pie mums ar rakstveida iesniegumu (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.1pants), norādot:

21.5.1. savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

21.5.2. iesnieguma iesniegšanas datumu;

21.5.3. strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.Iesniegumam Jums ir jāpievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citi pamatojoši dokumenti (ja iespējams).

21.6. Pretenzijas par Preču neatbilstību, ja tādas rodas, mēs nosūtam Preču ražotājam.

21.7. Mēs centīsimies 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniegt Jums atbildi uz iesniegumu un informēt par iespējamo izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par Jūsu prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. Ja šo termiņu ievērot nav iespējams, mēs Jūs par to informēsim, norādot termiņu, kurā atbilde tiks sniegta.

21.8. Ja Jūs neesat apmierināti arī iesnieguma izskatīšanas rezultātu Jums ir tiesības (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.1panta 10.daļa) vērsties:

21.8.1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

21.8.2. Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Jums sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;

21.8.3. justīcijas institūcijās.

21.9. Sīkāku informāciju par strīdu izskatīšanas kārtību Jūs varat saņemt Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

22. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA, JA KLIENTS NAV PATĒRĒTĀJS

22.1. Šī 22.sadaļa nosaka strīdu izšķiršanas kārtību gadījumā, ja Jūs neesat patērētājs.

22.2. Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu saņemtā Prece neatbilst līguma noteikumiem, pirms vēršanās tiesā Jums ir jāiesniedz mums rakstveidā pietiekami konkrēta un pamatota pretenzija.

22.3. Mēs centīsimies saprātīgā laikā izskatīt to un dot Jums rakstveidā atbildi.

22.4. Ja Jūs neapmierina mūsu sniegtā atbilde, Jums ir tiesības vērsties tiesā..

23. SAZIŅA STARP MUMS

23.1. Saziņa mūsu starpā var notikt izmantojot šādus saziņas veidus:

23.1.1. sūtījumu nosūtīšana pa elektronisko pastu;

23.1.2. saziņa pa telefonu, gan balss zvanu veidā, gan izmantojot īsziņas;

23.1.3. saziņa sociālajos tīklos;

23.1.4. sūtījumu nosūtīšana pa pastu.

14.2. Saziņā var tikt izmantota šāda kontaktinformācija:

23.2.1. Jums sazinoties ar Sabiedrību:

23.2.1.1. Internetveikalā publicētā Sabiedrības kontaktinformācija (pasta adrese – Sabiedrības centrālā biroja adrese); vai

23.2.1.2. kontaktinformācija, kuru mēs norādījām, sazinoties ar Jums.

23.3. mums sazinoties ar Jums:

23.3.2.1. Jūsu kontaktinformācija, kura ir norādīta Jūsu lietotāja kontā Internetveikalā; vai

23.3.2.2. kontaktinformācija, kuru Jūs norādījāt, sazinoties ar mums.

23.4. Mēs varam pieprasīt, lai Jūs izmantojat tādus saziņas veidus, kas ļauj mums pārliecināties par Jūsu identitāti (piemēram, nosūtīt mums sūtījumu papīrā veidā ar parastu pastu vai iesniegt to personīgi vai nosūtīt sūtījumu ar drošu elektronisko parakstu ar elektronisko pastu), šādos gadījumos:

23.4.1. konkrētā jautājumā mums ir svarīgi pārliecināties par Jūsu personību (piemēram, sakarā ar jautājumiem par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība);

23.4.2. ja sazinoties ar mums Jūs izmantojat tādus saziņas līdzekļus (elektronisko pastu, telefonu), kuri atšķiras no saziņas līdzekļiem, kuri bija iepriekš paziņoti Sabiedrībai (piemēram, Jums reģistrējoties Internetveikalā);

23.4.3. ja mūsu starpā rodas strīds, tajā skaita, ja Jūs piesakāt patērētāja prasījumu (Noteikumu 21. sadaļa);

23.4.4. citos gadījumos, kad Sabiedrības ieskatā, tam ir pamatots iemesls.

23.5. Korespondence ir uzskatāma par saņemtu:

14.5.1. Jums nosūtot Sabiedrībai:

14.5.1.1. parastā pasta sūtījumu – 3. (trešajā) dienā pēc nodošanas pastā, nodošanas dienu neskaitot;

23.5.1.2. elektroniskā pasta sūtījumu – nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;

23.5.2. Sabiedrībai nosūtot Jums:

23.5.2.1. parastā pasta sūtījumu – 5. (piektajā) dienā pēc nodošanas pastā, nodošanas dienu neskaitot;

23.5.2.2. elektroniskā pasta sūtījumu – 3. (trešajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas.

bottom of page